Jednostka podległa Powiatowi Grodziskiemu (http://www.powiat-grodziski.pl)

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (0-22) 724-05-70
e-mail: sekretariat at pzdgm dot pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00

Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
z siedzibą przy ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
NIP: 529-157-74-73, REGON: 014976316;
e-mail: sekretariat@pzdgm.pl; tel. 22 724 05 70.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Agnieszkę Radtke, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@pzdgm.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b-f) RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w związku z przepisami szczególnymi ustawy (przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym). W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator może zrezygnować z wydania decyzji.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Statystyka strony

Strona oglądana: 1607 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 28.06.2018 r., godz. 12.45
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 29.08.2018 r., godz. 11.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2018 r., godz. 11.40Adam PodemskiEdycja strony
28.06.2018 r., godz. 12.45Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Powiatowy Zarząd Dróg Powiatu Grodziskiego
Zawartość merytoryczna: e-mail: sekretariat at pzdgm dot pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski at infostrony dot pl
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2010 r.